Uterum – Resning av stomme

Då vårt uterum finns med på samma bygglov så behöver vi färdigställa även detta under denna sommar. Bygget på ovanvåningen får vänta lite för tillfället.

Under föregående vecka så reste vi vår byggställning och beställde hem virket som behövs till stommen. Även sista putsningen av muren/plattan utfördes.

Den 1 Maj (idag) så påbörjade vi resningen av uterummets stomme med hjälp av släkt och vänner.