Ventilation och golvvärme på plats

Ventilationsaggregatet inkopplat och golvvärmeskivorna frästa vid vändningar, plåt på plats och golvvärmeslangen utrullad.